رصدخانه جام جم ماهشهر

خورنا: بنی سعید گفت: آکادمی زمستانه نجوم در اسفند ماه سال جاری توسط بخش خاورمیانه مجمع جهانی ثبت اختفاهای نجومی در مجتمع رصد خانه جام جم ماهشهر با مشارکت موسسه علمی پژوهشی حامی و سازمان فضایی ایران برگزار میشود. سید معین بنی سعید در گتفگو با خورنا بیان داشت: رصد خانه ی آموزشی-تحقیقاتی جام جم در…