رصت شغلی غیر مستقیم در بخش کشاورزی اندیمشک

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان اندیمشک:

خورنا – سرپرست جهاد کشاورزی اندیمشک گفت: امسال و با هدف توسعه بستر تولید محصولات کشاورزی در شهرستان و افزایش فرصت های شغلی بیش ۱۸۳ فرصت شغلی در بخش کشاورزی اندیمشک ایجاد شد. محمد جعفر آفرین در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در اندیمشک، اظهار داشت: امسال و با هدف توسعه بستر تولید محصولات کشاورزی در شهرستان و افزایش فرصت های شغلی بیش…