رشته هنر

خورنا: همه ساله در استان خوزستان تنها در دو مرکز آموزشی در شهرهای اهواز و شوشتر کلاس های مقطع پیش دانشگاهی رشته هنر ارائه می شود. در این راستا مشکلاتی هم وجود دارد؛ از جمله کمبود مراکز برگزار کننده کلاس های پیش دانشگاهی هنر در استان، برگزاری این کلاس ها در دبیرستان، کمبود و حتی نبود…