رشته های دانشکده خبر اهواز

خورنا: رئیس دانشکده خبر اهواز گفت: امروز آخرین مهلت ثبت نام دوره‌های کار‌شناسی دانشکده خبر اهواز است. مجتبی احمدی امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در اهواز اظهار کرد: دانشکده خبر اهواز از داوطلبان متقاضی تحصیل در این دانشکده تا پایان وقت امروز ثبت نام به عمل می‌آورد. وی ادامه داد: ثبت نام در رشته‌های…