رسیدگی به زیرساخت‌ها

37
خورنا: فرماندار کارون ضرورت رسیدگی به زیرساخت‌ها در این شهرستان تاکید کرد. عباس دشتی‌نژاد امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مهم‌ترین مشکلی که در شهرستان کارون زیر ساخت‌است. وی با بیان اینکه در همه زمینه‌ها از نظر زیر ساخت مشکل داریم…