رسول خادم و حمید بنی​تمیم و همچنین مشاور ورزشی رییس سازمان منطقه آزاد اروند، نشستی با آقای زمانی، رییس سازمان منطقه آزاد اروند