رسایی

دادگاه

واکنش وکیل مهدی هاشمی به مصاحبه رسایی

خورنا/ گروه سیاسی: وکیل‌مدافع مهدی هاشمی با اشاره به حضور حمید رسایی در دادگاه انقلاب تهران گفت: با توجه به اینکه ما قبلا…