رسانه

در کارگاه آموزشی با عنوان رسانه های بومی و فرهنگ شهروندی بیان شد

خورنا ‘نعمت ا… فاضلی’ سه شنبه در کارگاه آموزشی با عنوان رسانه های بومی و فرهنگ شهروندی در سالن اجتماعات استانداری خوزستان اظهار کرد: روزنامه نگاران، رسانه ها و فیلمسازان به عنوان یک قدرت خلاق، با توانایی دیدن و نشان…

نوبخت

تخریب ذهن مردم نسبت به این ادعا نوعی بی‌انصافی است.  بعد از اعلام اخیر مرکز آمار از نرخ بیکاری تابستان سال جاری که بیانگر کاهش تعداد بیکاران، نرخ بیکاری ۵/۹ و…