رسانه

در کارگاه آموزشی با عنوان رسانه های بومی و فرهنگ شهروندی بیان شد

خورنا ‘نعمت ا… فاضلی’ سه شنبه در کارگاه آموزشی با عنوان رسانه های بومی و فرهنگ شهروندی در سالن اجتماعات استانداری خوزستان اظهار کرد: روزنامه نگاران، رسانه ها و فیلمسازان به عنوان یک قدرت خلاق، با توانایی دیدن و نشان دادن، مفسر و معنا آفرین بودن، باید به مردم در معنی کردن کلیت شهر کمک کنند. وی افزود: این گروه بیش…

نوبخت

تخریب ذهن مردم نسبت به این ادعا نوعی بی‌انصافی است.  بعد از اعلام اخیر مرکز آمار از نرخ بیکاری تابستان سال جاری که بیانگر کاهش تعداد بیکاران، نرخ بیکاری ۵/۹ و ایجاد ۴۰۰ هزار شغل بود، برخی منتقدان نسبت به نحوه محاسبات و رابطه آن با رشد اقتصادی واکنش نشان داده…