رسانه خوزستان

خورنا: سرپرست روزنامه کیهان خوزستان گفت: هم اکنون فضای بی‌تفاوتی بر جامعه رسانه‌ای استان خوزستان سایه افکنده است. به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، محمدجعفر فلسفی ظهر امروز در جلسه شورای عالی سازمان بسیج رسانه خوزستان در محل سالن جلسات این سازمان اظهار کرد: فضایی که در جامعه مطبوعاتی خوزستان حاکم شده فضای…