رسانه‌

37
خورنا: سخنان رهبری انقلاب در اجتماع بسیجیان بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های دنیا داشته است و اکثر آنها بخشی از سخنان ایشان درباره رابطه با ملت آمریکا را اشتباه نقل کردند. سخنان رهبر انقلاب در اجتماع بسیجیان بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های…