رسانه‌های خوزستان

خورنا: رسم عدم دعوت از خبرنگاران خوزستانی و گسیل خبرنگاران مرکز نشین در برنامه‌های صنایع پتروشیمی همچنان برجاست تا جایی که فردا همایشی با حضور معاون اول رئیس جمهور و بدون دعوت از خبرنگاران در استان برگزار می‌شود. به گزارش خورنا به نقل از فارس، همانگونه که همگان مستحضرند مقام معظم رهبری بر اساس…