رزومه رضا فرجی دانا

خورنا: به رغم معرفی سه وزیر پیشنهادی به مجلس، توفیقی برای تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس معرفی نشد و بر اساس شنیده ها فرجی دانا بجای وی به مجلس معرفی شد به گزارش خبرگزاری فارس در 26 شهریور امسال در خبری اعلام شد که جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از…