ردصلاحیت شهردار اندیمشک

بر اساس بند ب ماده 65 ؛

خورنا : آقای ماشاالله میرعالی – شهردار منتخب اندیمشک – به دلیل عدم دارا بودن شرایط احراز سمت شهرداری رد صلاحیت شد. صدیقه میری از اعضای شورای شهر اندیمشک افزود : ایشان که دومین شهردار منتخب شورای چهارم است براساس بند ب ماده 65 قانون برنامه پنجم مبنی بر ممنوعیت بکارگیری افراد بازنشسته فاقد شرایط احراز تصدی این سمت تشخیص…