رحيم عتيقي ماهشهر

خورنا: مدير اداره راه و شهرسازي ماهشهر گفت: حدود 2 هزار واحد مسكن‌مهر تا يك‌ماه آينده در اين شهرستان تكميل و آماده افتتاح مي‌شود. رحيم عتيقي اظهاركرد: اين واحدها مربوط به پروژه فاز 7 مسكن‌مهر كه 6 هزار واحد مسكن در آن در حال ساخت است، مي‌شود. واحدهاي فاز هفت تا پيشرفت بيش از 70 درصد در…