رحيم عتيقي ماهشهر

37
خورنا: مدير اداره راه و شهرسازي ماهشهر گفت: حدود 2 هزار واحد مسكن‌مهر تا يك‌ماه آينده در اين شهرستان تكميل و آماده افتتاح مي‌شود. رحيم عتيقي اظهاركرد: اين واحدها مربوط به پروژه فاز 7 مسكن‌مهر كه 6…