رتبه کنکور خوزستانی ها

37
خورنا: 30 نفر از دختران بر‌تر استان که موفق به کسب رتبه تک رقمی کنکور، کسب مدال در میادین ورزشی و موفقیت‌هایی در عرصه‌های فرهنگی، هنری و مسابقات قرآنی داشتند با اهدا لوح تقدیر و هدایایی تقدیر شد. ظهر امروز…