رتبه معلمان

37
خورنا: وزیر آموزش و پرورش از اجرای نظام رتبه بندی معلمان و اعطای رتبه‌های استادی، دانشیاری، استادیاری و مربیگری به معلمان خبر داد. حمیدرضا حاجی‌بابایی وزیر آموزش و پرورش در چهلمین گردهمایی مشترک مدیران‌کل آموزش و پرورش استان‌ها و…