رتبه روحانی در نظرسنجی ها

خورنا: سایت روزنامه ایران نوشت: نتایج جدیدترین نظرسنجی انتخاباتی یک مرکز معتبر حاکی از تثبیت موقعیت حسن روحانی و رشد قابل ملاحظه محسن رضایی است. این نظر سنجی روز 12 خرداد ماه در مراکز استان ها و با تعداد نمونه 17500، انجام شده است. نتایج این نظرسنجی به شرح زیر است: نرخ مشارکت:…
خورنا: شبکه ایران نوشت: نتایج نظرسنجی یک مرکز معتبر افکار سنجی که با تعداد نمونه 17400 نفر در سراسر کشور (مراکز استان ها)، در تاریخ 8 خردادماه انجام شده است، به شرح زیر است: نرخ مشارکت: 51.4 1-حسن روحانی: 23.3 2- محمد باقر قالیباف: 18.4 3- محمد رضا عارف: 14.3 4-…