رتبه جلیلی در نظرسنجی

۱۳۹۵۱۰۲۲۰۸۴۱۲۰۴۰۳۹۶۷۰۸۸۴
خورنا | رضا صادقیان: روزهای ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و در کوران حوادث، روزهایی که دولت بازرگان در نشریات جریان‌های مارکسیستی به عنوان لیبرال، خودفروخته…