رتبه بندی پایگاه های خبری خوزستان

خورنا: وبسایت زاگ وب، مرکز آگهی های وبسایت های منطقه زاگرس به کمک وبسایت معتبر الکسا رتبه بندی های وبسایت های خبری خوزستان را مشخص کرده است که در بین 37 وبسایت خبری، پایگاه خبری خورنا رتبه پنجم را کسب کرد. به گزارش خورنا، در این…