ربیعی آبادان

خورنا: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای سرعت بخشیدن به ساخت بیمارستان تامین اجتماعی آبادان دستورات لازم را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری فارس از آبادان، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به همراه رئیس جمهور به خوزستان سفر کرده عازم شهرستان آبادان شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی…