رای عدم اعتماد

خورنا: حرف‌هایی که می‌تواند به‌خوبی در تحلیل آنچه در بهارستان اتفاق افتاده و برای بسیاری مغفول مانده تاثیرگذار باشد. ‌افتادن آقای نجفی خیلی‌ها را متعجب کرد، پیش‏بینی شما چه بود؟ کمتر کسی فکرش را می‌کرد، ایشان رای‌اعتماد نیاورند، به‌هرحال مخالفان تلاش برای افتادن وزیر آموزش را ادامه دادند و سرانجام موفق شدند.‌خیل نامه‌ها یا شبنامه‌های پخش‌شده…