رای سید محمد خاتمی

خورنا: رییس‌جمهور پیشین کشورمان با حضور در حسینیه جماران و انداختن رای خود به صندوق، در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا شرکت کرد. خاتمی پس از انداختن رای خود به صندوق، در پاسخ به خبرنگار ی، خطاب به مردم گفت: ما مخلص مردم هستیم.