رای اعتماد به بیژن نامدار زنگنه

خورنا: هشت سال مدیریت بیژن نامدار زنگنه در نفت اگر از خاطر هر کس برود از خاطر مردان جنوب نخواهد رفت. اختلاف نظرهای کارشناسی میان اهواز و تهران در آنروزها به یکی از سوژه های جذاب رسانه ها بدل شده بود و شاید برای همین باشد که این روزها نظر جنوبی ها در خصوص برگشت مجدد زنگنه…