رایگان

خورنا: مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خوزستان گفت: در شش ماهه نخست سال جاری 9 میلیون و 754 هزار و 182 نفرساعت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در خوزستان به اجرا درآمد. رحمن قلاوند اظهار کرد: در 53 مرکز ثابت دولتی با 272 کارگاه آموزشی 2 میلیون و 669 هزار و 450 نفر ساعت از جوانان استان در حرفه مختلف مهارتی…