رایگان شدن دارو با دفترچه تامین اجتماعی

خورنا: معاون درمان سازمان تامین اجتماعی از اعلام فهرست 136 قلم داروی بیماریهای خاص که قرار است به صورت رایگان در اختیار بیماران تحت پوشش تامین اجتماعی قرار بگیرد خبر داد و گفت: این لیست از امروز برای داروخانه ها ارسال شده تا آنها را در اختیار بیماران خاص قرار دهند . هدایت الله ادیب نیا…