رایگان شدن دارو با دفترچه تامین اجتماعی

37
خورنا: معاون درمان سازمان تامین اجتماعی از اعلام فهرست 136 قلم داروی بیماریهای خاص که قرار است به صورت رایگان در اختیار بیماران تحت پوشش تامین اجتماعی قرار بگیرد خبر داد و گفت: این لیست از امروز…