رایگان شدن داروهای بیماران خاص

خورنا: جماليان در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در پاسخ به اين پرسش که گفته مي‌شود فقط داروهاي ارزان‌قيمت بيماران خاص رايگان شده است، اظهار داشت: تامين اجتماعي داروهاي خاص بيماران خاص را براي آنها رايگان کرده است. وي با تاکيد بر اينکه هزينه‌هاي دارويي بيماران دياليزي، هموفيلي و خاص بار مالي سنگيني بر دوش…