راپل هوايي

خورنا: طولاني‌ترين راپل هوايي كشور به طول 485 متر و ارتفاع 38 متر در پارك كوهساران منطقه 7 اهواز افتتاح شد. به گزارش خورناف مهراب فلسفي‌زاده، شهردار منطقه 7 اهواز، در مراسم افتتاح راپل هوايي و بازارچه محله‌اي كوي رمضان اظهار كرد: راپل هوايي بر اساس اختلاف ارتفاع پارك كوهساران در اين…