راه های استان

خورنا: استاندار خوزستان گفت: در حال حاضر این استان بیش از یک‌هزار کیلومتر جاده نیاز دارد که این نیاز با تامین اعتبار در این بخش برطرف می‌شود. سیدجعفر حجازی اظهار کرد: استان خوزستان در زیرساخت‌های موجود در بخش راه نیازهای زیادی دارد که بر اساس برآوردهای موجود بیش از یک‌هزار کیلومتر جاده نیاز داریم. وی با اشاره به اینکه خوزستان در…