راه زن رامشیر

خورنا: فرماندار رامشیر از دستگیری یک سارق سابقه دار توسط نیروی انتظامی این شهرستان خبر داد. حمید سیلاوی  گفت: این سارق سابقه دار که مسلح به یک قبضه کلت کمری بود، در محور رامشیر – ماهشهر با سد راه وسایط نقلیه و به خصوص کامیونها با شگردهای خاص خود اقدام به سرقت از آنها می کرد.