راه اهن شیراز اهواز

خورنا: اداره کل راه و شهرسازی استان فارس از احتمال حضور سرمایه‌گذار اوکراینی برای مشارکت در ساخت خط آهن شیراز- اهواز خبرداد. به گزارش فردا ، هیات سرمایه‌گذاران اکراینی در سفر به استان فارس، در نشست مشترکی با مسئولان راه و شهرسازی این استان شرکت و درباره مشارکت در ساخت خط آهن شیراز- اهواز مذاکره کردند.