راه اندازی پایگاه بهداشت شهری شهید (احمد نمكی خامنه )همزمان با هفته دولت در اندیمشك

12
خورنا : پایگاه بهداشت شهری شهید نمکی خامنه بمنظور ارائه خدمات بهداشتی به منطقه محروم و حاشیه شهرکوی جانبازان اندیمشک با صرف اعتباری بالغ بر 700 میلیون ریال جهت خرید تجهیزات و لوازم موردنیاز همزمان با هفته دولت بهره…