راه اندازی قطار خرمشهر مشهد

37
خورنا: روابط عمومی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی در واکنش به گزارش «قطار خرمشهر ـ مشهد در شیب معکوس گفت: این خط راه‌اندازی شده است و هر هفته روزهای پنج شنبه از مشهد به سمت خرمشهر و مجددا روز شنبه…