راه اندازي شهرك آموزش ترافيك در اندیمشک

با اعتبار 500 ميليون ريال

خورنا :به مناسبت هفته ناجا در مراسمی با حضور مسئولین دستگاهای اجرایی ، فرماندههان یگانهای نظامی ، انتظامی و بسیج ، آموزگاران ودانش آموزان آموزشگاههای ابتدایی ، مربیان و نوآموزان مهدهای کودک شهرک آموزش ترافیک در پارک بزرگ اندیمشک…