راه اندازي سامانه پيامكي شهرداری اندیمشک

12
خورنا : شهردار اندیمشک از راه اندازی سامانه پیامکی شهرداری این شهر خبر داد . محمد رضا پاپی گفت : این سامانه با هدف استفاده از نظرات سازنده شهروندان فهیم برای داشتن شهری خوب و زیبا برای آنان راه…