راه اندازي سامانه پيامكي شهرداری اندیمشک

خورنا : شهردار اندیمشک از راه اندازی سامانه پیامکی شهرداری این شهر خبر داد . محمد رضا پاپی گفت : این سامانه با هدف استفاده از نظرات سازنده شهروندان فهیم برای داشتن شهری خوب و زیبا برای آنان راه اندازی گردیده است / وی افزود سامانه مذکور با همکاری دفتر شهردار ، روابط عمومی ، تلفن خانه مرکز رایانه…