راه‌آهن دورود – خرم آباد – اندیمشک ۵ هزار میلیارد اعتبار نیاز دارد

مسئولین استان خوزستان وارد عمل شوند

خورنا : ماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: احداث راه آهن دورود – خرم آباد – اندیمشک نیازمند اعتباری در حدود ۵ هزار میلیارد تومان است که در صورت تأمین این اعتبار توسعه لرستان محقق می…