راهیان

سهراب قهرمانی-خورنا:تجمع مردم در مصلا و شور و شوق راهیان که از شوق دیدار سرزمین سبک بالان از جام وجودشان لبریز شده بود به راستی چه لحظه با شکوهی که هیچ قلمی توان توصیف آن را ندارد و ما فقط بر حسب رسالت رسانه ای خویش فقط مختصر گزارشی به محضرتان تقدیم نموده ایم اماشنیدن کی بود مانند دیدن. آری…