راهبردی

خورنا مرکز مطالعات و پژوهش‌های راهبردی شورای شهر آبادان افتتاح شد مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی شورای اسلامی شهر آبادان با حضور اعضای شورا رسما افتتاح شد. حمید حنظل عیدانی، رئیس شورای اسلامی شهر آبادان صبح امروز در آئین افتتاح…