رانت 7هزار میلیاردی

محمدباقر نوبخت

خورنا  سخنگوی دولت از پیگیری دولت یازدهم در رابطه با گزارش مجلس شورای اسلامی از تخلف هفت هزار میلیاردی در دولت گذشته خبر داد. محمدباقر نوبخت در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا پیرامون رانت هفت هزار میلیاردی که روز گذشته در مجلس مطرح شده بود که توسط بانک مرکزی دولت…