رانت و اختلاس

خورنا: کمتر از 12 روز دیگر دولت دهم باید جای خود را به دولت منتخب بدهد. اما در طول 8 سال گذشته دولت های نهم و دهم چه کارنامه ای از خود بر جای گذاشتند؟ نمایندگان مجلس و کارشناسان برجسته کشور به این سوال پاسخ خواهند داد؛ اینکه کارنامه دولت احمدی نژاد در حوزه های…