رامین مسکین

37
خورنا: رامین مسکین طی مراسمی رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان شوشتر شد. به گزارش خبرگزاری فارس از شوشتر، رامین مسکین عصر امروز در مراسمی بدون حضور خبرنگاران به عنوان رئیس اداره صنعت، معدن و…