رامین علاسوند مقدم

37
خورنا: رئیس شورای اسلامی شهر اهواز گفت: مهمترین شاخصه چهارمین شورای شهر اهواز نداشتن نگرش قومی بوده و هست. به گزارش خبرنگار مهر، رامین علاسوند مقدم عصر امروز در بیست و هفتمین جلسه شورای شهر اهواز با اشاره اظهار…