رامین علاسوند مقدم

خورنا: رئیس شورای اسلامی شهر اهواز گفت: مهمترین شاخصه چهارمین شورای شهر اهواز نداشتن نگرش قومی بوده و هست. به گزارش خبرنگار مهر، رامین علاسوند مقدم عصر امروز در بیست و هفتمین جلسه شورای شهر اهواز با اشاره اظهار کرد: مهمترین شاخصه و هدف چهارمین دور فعالیت شورا شهر اهواز، این است نگاه قومی نداشته باشیم و ما همان…