رامین امیری نسب فنی و حرفه ای آغاجاری

خورنا: رئیس اداره فنی و حرفه ای شهرستان آغاجاری، عملکرد یک سال گذشته این اداره را تشریح کرد. رامین امیری نسب رئیس مراکز فنی حرفه ای شهرستان آغاجاری در گفتگو با خبرنگارخورنا در آغاجاری به تشریح عملکرد یکساله این مراکز در سال 91 پرداخت. وی در ادامه تصریح نمود : در بخش برادران۱۰۳۵۶۷ نفر ساعت…