رامهرمز

37
خورنا: در مراسمی با حضور مدیرکل شهری و شوراهای استانداری خوزستان و مسئولان شهرستانی، شهردار جدید رامهرمز معرفی شد. در مراسم معارفه شهردار جدید رامهرمز…