رامشهیر

خورنا/ صبح امروز شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان رامشیر به ریاست فرماندار در سالن اجتماعات فرمانداری تشکیل جلسه داد. فرماندار رامشیر در این جلسه با تسلیت ایام تاسوعا و عاشورای حسینی اظهار کرد: سلامت و امنیت مردم دو مقوله تفکیک‌ناپذیرند و هر کجا سلامت مردم به خطر بیفتد امنیت روانی مردم دچار نقصان خواهد شد و خسارات جبران…