رادیولوژی خوزستان

خورنا: نبود رادیولوژیست خانم درجنوب خوزستان برای بیماران مشکلاتی را ایجاد کرده است تا جایی که بسیاری از بانوان برای انجام معاینه مجبور به مهاجرت می‌شوند. به گزارش خبرگزاری فارس از خوزستان، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم یکی از ضروریات است و به جرات می‌‌توان گفت وجود پزشک و ارائه خدمات درمانی از…