رئیس کمیسیون عمران شورای شهر بهبهان

37
خورنا: رئیس کمیسیون عمران شورای شهر بهبهان از شیوه اجرای پروژه آب و فاضلاب انتقاد کرد. علی آقاجری ، رئیس کمیسیون عمرانی شورای شهر بهبهان در گفتگو با خبرنگار بهبهان نیوز ضمن موافقت با کلیات پروژه آب و فاضلاب گفت:…