رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر شوشتر

خورنا: رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر شوشتر از آغاز پروژه لکه‌گیری آسفالت معابر شهری خبر داد و گفت: این پروژه از محل اعتبارات داخلی شهرداری اجرا می‌شود. حسین پنبه‌دانه‌پور اظهار کرد: بیش از 50 تن آسفالت برای آغاز لکه‌گیری معابر اصلی شهر شوشتر خریداری شده و اجرای این پروژه به مرور زمان انجام خواهد شد. وی با اشاره به اینکه شهرداری…