رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر شوشتر

37
خورنا: رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر شوشتر از آغاز پروژه لکه‌گیری آسفالت معابر شهری خبر داد و گفت: این پروژه از محل اعتبارات داخلی شهرداری اجرا می‌شود. حسین پنبه‌دانه‌پور اظهار کرد: بیش از 50 تن آسفالت برای آغاز لکه‌گیری معابر…