رئیس کمیسیون انرژی و نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی