رئیس ورزش و جوانان رامهرمز

37
خورنا: رئیس ورزش و جوانان رامهرمز گفت: از عملکرد 28 هیئت ورزشی این شهرستان تقدیر به‌عمل آمد. علی آلبومرادی اظهار کرد: در راستای تشویق و قدردانی از هیئت‌های ورزشی این شهرستان از تمام هیئت‌های ورزشی و زحمات یک ساله آن‌ها که…