رئیس هیئت مدیره شرکت ارجان سوخت

خورنا: رئیس هیئت مدیره شرکت ارجان سوخت: اگر مسئولین در خصوص اعطای تسهیلات حمایت کنند توانایی اشتغالزایی 40 نفر دیگر را خواهیم داشت رئیس هیئت مدیره شرکت ارجان سوخت: اگر مسئولین در خصوص اعطای تسهیلات حمایت کنند توانایی اشتغالزایی 40 نفر دیگر را خواهیم داشت با توجه به نزدیک شدن  به پایان سال و فرا رسیدن نوروز خبرگزاری بهبهان نیوز قصد…